Velkommen til Børnehuset Bullerbo

Børnehuset Bullerbo er en integreret institution beliggende i Vejle midtby.

I Bullerbo har vi mange muligheder tæt på, skov, eng, bibliotek, park museer m.m. som naturligt indgår i de pædagogiske aktiviteter vi laver sammen med børnene.
Det blå flag der vejrer over legepladsen er et bevis på at vi i Bullerbo arbejder med bevægelse, natur og naturformidling i hverdagen.
I Engene har vi vores egne kolonihave som vi ofte besøger, laver bål, snitter og lignende sammen med børnene.

Vi har særlig fokus på fællesskaber, sprog og på at skabe gode og udviklende læringsmiljøer for børnene.
Vi møder børnene med omsorg og nærvær, og troen på at de kan og vil. Vi skaber rum for leg og læring med udgangspunkt i barnets nærmeste udvikling zone.

Alle børn og familier skal føle sig værdifulde, derfor bygger vores forældresamarbejde på åbenhed og tillid
– kun sammen kan vi skabe det bedste børneliv.

Direkte telefonnumre til stuerne:
Vuggestuen:
Bjørnestuen – 29 10 51 40
Troldestuen – 29 10 51 41
Alfestuen – 29 10 51 42

Børnehaven:
Dragerne – 29 10 51 44
Uglerne – 29 10 51 45
Sommerfuglene 40 17 04 86

Direkte telefonnummer til stuerne: